Inschrijving nieuw lid

 

Als u lid wilt zijn van een actieve Friese watersportvereniging, bent u bij de GWS goed onder dak en kunt u op de meestal in maart gehouden jaarlijkse ledenvergadering mede het verenigingsbeleid bepalen.

Sommige verzekeraars geven leden van een watersportvereniging premiekorting!

De jaarcontributie bedraagt momenteel € 35,--. Dat is inclusief de afdracht van € 22,70 aan het Koninklijke Watersportverbond. Als u een boot verzekert krijgt u als lid veelal een hogere premiereductie. U zult meer genieten op en aan het water als lid van een watersportvereniging!

Lid worden

Lid worden van de Vereniging Grouwsterwatersport G.W.S. is mogelijk door het online invullen van uw gegevens hieronder. Indien dit problemen oplevert, kunt u per e-mail of post een aanmeldingsformulier opvragen bij de Secretaris (zie kopje 'Bestuur' voor email en postadres). De contributie voor 2023 bedraagt € 35.--. De vereniging GWS is aangesloten bij het Watersportverbond.

Met het akkoord gaan met automatische incasso machtigt u ons om de verschuldigde bedragen automatisch door de GWS te laten incasseren. U heeft er zelf geen omkijken meer naar, voor de vereniging  bespaart het veel werk en onnodige kosten. U behoudt uw recht tot stornering van ongeëigende afschrijvingen.

Algemeen

 

Contact privé

 

Postadres

 

 

 

LidmaatschapBeveiligingscode Beveiligingscode

GROUWSTER WATERSPORT

Meersweg 2a

ADRESGEGEVENS

Grou
Fryslân
The Netherlands

BEL ONS

 


© 2024 Vereniging Grouwster Watersport (GWS)