Uw Lidmaatschap

Uw lidmaatschap

Machtiging automatische incasso

Om de penningmeester te ontlasten vragen wij alle nieuwe leden en ook de bestaande leden de jaarlijkste contributie, ligplaatsgelden en eventuele overige kosten via automatische incasso te betalen. Indien u hieraan niet kunt voldoen, dan verzoeken wij u dit toe te lichten aan de Secretaris GWS via ofni.[antispam].@grouwsterwatersport.nl.

Leden, die nog niet via automatische incasso betalen, kunnen bij de GWS Secretaris een machtigingsformulier opvragen.

Opzeggen lidmaatschap

U kunt uw lidmaatschap opzeggen door vóór 1 december een email of brief te sturen naar Secretaris GWS via ofni.[antispam].@grouwsterwatersport.nl. Heeft u geen e-mail, dan kunt u uw brief per post sturen naar Meersweg 2a, 9001 BG Grou.

Bij opzeggingen na 1 december en tijdens het lopende kalenderjaar bent u -conform de Statuten- nog de volledige contributie over het nieuwe c.q. lopende kalenderjaar verschuldigd.

Door de Algemene Ledenvergadering vastgestelde contributie-verhogingen tijdens het lopende kalenderjaar geven u -conform de Statuten- geen recht uw lidmaatschap tussentijds op te zeggen.

Bij opzegging graag eerst uw ligplaats opzeggen bij de havencommissaris: sirassimmocnevah.[antispam].@grouwsterwatersport.nl . En vervolgens apart de Secretaris mailen.

Voor nadere informatie kunt altijd de GWS Secretaris mailen of bellen (zie kopje Bestuur).

 

 

 

GROUWSTER WATERSPORT

Meersweg 2a

ADRESGEGEVENS

Grou
Fryslân
The Netherlands

BEL ONS

 


© 2024 Vereniging Grouwster Watersport (GWS)