Vereniging

Grouwster Watersport (GWS)

gws-steiger-020-aDe vereniging Grouwster Watersport is opgericht in de jaren dertig van de vorige eeuw om “de gewone man” uit Grou en omgeving aan een betaalbare vaste ligplaats aan het Pikmeer te helpen, om te zorgen voor aanlegmogelijkheden in het buitengebied en om zeilwedstrijden voor eenvoudige bootjes te organiseren.

De GWS is aangesloten bij het Watersportverbond en telt nu rond de 500 leden, verspreid over het hele land en zelfs daarbuiten.

De GWS is bovendien al sinds een jaar na haar oprichting de klasse-organisatie van de ijzeren GWS schouwen, met hun karakteristieke spriettuig. Er zijn ongeveer 85 schouwen geregistreerd als wedstrijdboot. Van de GWS-schouw worden door de vereniging een bouwtekening en klassevoorschriften uitgegeven. Een klassecommissie van actieve zeilers bevordert de belangstelling voor de klasse en de deelname aan wedstrijden.

De vereniging is door de inzet van de leden geleidelijk aan eigenaar geworden van een prachtig gelegen jachthaven in het Pikmeer, aan de Meersweg naast het Theehuis. De eenvoudige steigers van toen groeiden uit tot een complex van 180 vaste ligplaatsen voor leden tegen zeer schappelijke prijzen. Het onderhoud gebeurt grotendeels door vrijwilligers.

Om te overnachten of om boodschappen te doen in het dorp zijn er gastenplaatsen met elektriciteit en drinkwater.  De havenmeester regelt de goede gang van zaken.

Jachthaven aan het Pikmeer

gws-steiger-012-aHet grasveldje aan de Meersweg kan worden gebruikt door gasten met een kleine boot om in een tent een enkele keer te overnachten. In de winter worden er schouwen gestald.

Aanlegplaatsen in het buitengebied en ook baggerwerkzaamheden worden tegenwoordig verzorgd door het schap de Marrekrite, dat door veel GWS-leden van harte wordt gesteund.

Klassenorganisatie van de ijzeren GWS schouwen

gws-wedstrijdzeilen-1De GWS is al sinds een jaar na haar oprichting de klasse-organisatie van de ijzeren GWS schouwen, met hun karakteristieke spriettuig. Er zijn ongeveer 85 schouwen geregistreerd als wedstrijdboot. Er worden bouwtekeningen en klassevoorschriften uitgegeven. Een klassecommissie bevordert de belangstelling voor de klasse en de deelname aan wedstrijden. Verenigingsmeters bewaken de eenheid in de klasse.

Traditionele en gezellige GWS kampioenschappen

gws-wedstrijdzeilen-4De vereniging organiseert zeilwedstrijden  mid-september (in het eerste weekend na de Grouster Merke) de traditionele en gezellige GWS kampioenschappen en, om het jaar samen met de zustervereniging Frisia, de bekende Pinkstertweedaagse.

In juni is er een klassenevenement voor GWS schouwen, soms in combinatie met een evenement voor een andere klasse. Ten behoeve van onze wedstrijden wordt, samen met andere verenigingen, de starttoren op het Groot Eiland in het Pikmeer in stand gehouden.

De wedstrijdzeilers kunnen de benodigde informatie vinden op de website van het Watersportverbond: www.watersportverbond.nl

’s Winters worden nu en dan interessante avonden over onderwerpen op het gebied van de watersport of de zeescheepvaart gehouden.

Belangenbehartiging wordt een steeds belangrijker

Samen met andere watersportverenigingen in het Kon. Ned. Watersportverbond zet de GWS zich in voor de behartiging van de belangen van watersporters en waterrecreanten bij overheden en instanties, zoals het behoud, herstel en de uitbreiding van vaar- en aanlegmogelijkheden, baggeren, brughoogten, brugopeningstijden en het behoud van een fraai landschap: Friesland, vriendelijk land, geen steenstort en prikkeldraad langs de waterkant en geen moerasbos maar weidevogelland! Aanlegplaatsen in het buitengebied en ook baggerwerkzaamheden worden tegenwoordig verzorgd door de provinciale Marrekrite, die door de GWS leden van harte wordt gesteund. Belangenbehartiging wordt een steeds belangrijker onderdeel van het werk van een watersportvereniging. Genoeg redenen om als watersporter of waterrecreant lid te zijn van een watersportverenging: hoe sterker de vereniging, hoe beter zij ook uw belangen kan behartigen!

GROUWSTER WATERSPORT

Meersweg 2a

ADRESGEGEVENS

Grou
Fryslân
The Netherlands

BEL ONS

 


© 2024 Vereniging Grouwster Watersport (GWS)