wedstrijden

Agenda 2019 concept

Datum

plaats

wedstrijd

 4 en 5 mei

 Grou

Voorjaarswedstrijden Frisia

Grou

Opening watersport seizoen

26 mei

Grou

KZV Oostergoo 'Oud Hout' wedstrijd

 Heeg

 GWS/Tjotter evenement

8,9,10 Jun

Grou

Pinkster 3 daagse

Grou

KZV Oostergoo open wedstrijden

Oudega/De Veenhoop

Rond en Plat evenement

31aug  en 1sept

Langweer

Langweerder weekend'

 7 en 8 sept

 Grou

Frisia Hardzeildagen

 14 en 15 sept

Grou

GWS Kampioenschapswedstrijd

21 en 22 sept

 

28 en 29 sept

Grou

 

Hempens/Teerns

Jeugdzeilen, div schouwn nodig

 

Sylnocht wedstrijdjes

 

Grou

Grouster zeilmarathon

 

 

Opgave

voor opgave zie ook www.wedstrijdzeilkalender .nl  organiserende vereniging.

 

Jaarprijs

Het is een wisselprijs voor de stuurman van een G.W.S. – schouw die in een aantal op verschillende plaatsen gezeilde wedstrijden, het beste totaal resultaat behaalt. Het doel van deze wisselprijs is, te bevorderen dat stuurlieden van G.W.S. schouwen op meerdere plaatsen aan wedstrijden deelnemen.
De ‘Jaarprijs G.W.S. schouwen’ is, naar aanleiding van een voorstel van de heer K. Meter, in 1976 door de Vereniging ‘Grouwster Watersport’ ingesteld, en in 1977 voor het eerst verzeild.
Jaarprijs  G.W.S.-Schouwen
De eigenaar en de stuurman van de schouw moeten lid zijn van de G.W.S. en de schouw moet zijn geregistreerd en voorzien van een geldige meetbrief..Jaarprijsreglement G.W.S. Schouwen.

  1. Aan de jaarprijscompetitie kunnen uitsluitend geregistreerde G.W.S. schouwen deelnemen (Zie het klasse reglement ‘G.W.S. – schouwen’).
  2. Geldig voor de jaarprijscompetitie zijn uitsluitend die wedstrijden die zijn opgenomen in de jaarlijkse ‘wedstrijdkalender G.W.S. – jaarprijs’. Deze wordt voor aanvang van het zeilseizoen opgesteld door de klasse commissie van de vereniging G.W.S.
  3. Naast de eigenaar van de schouw (nodig voor de registratie) moet ook de stuurman lid zijn van de vereniging G.W.S.
  4. Voor de jaarprijs komen die stuurlieden in aanmerking die hebben deelgenomen aan een zo groot mogelijk aantal wedstrijden zoals vermeld onder punt 2, waarvan een wedstrijd verplicht moet worden gezeild tijdens de kampioenswedstrijden te Grou (de zaterdagmiddagwedstrijd).
  5. Bij alle wedstrijden voor het jaarprijsklassement zal de ‘Oostenrijkse puntentelling’ van toepassing zijn. In afwijking op de reglementen van de ‘Oostenrijkse puntentelling’ wordt hier onder deelnemen verstaan: niet het aantal aangemelde schouwen maar het aantal gestarte schouwen. Er moeten dus minimaal 4 schouwen starten.

Een wedstrijd zal eerst dan meetellen voor het jaarprijsklassement, als er minimaal 4 schouwen hebben

GROUWSTER WATERSPORT

ADRESGEGEVENS

Grou
Fryslân
The Netherlands

BEL ONS

0566 - 622852

 


© 2018 Vereniging Grouwster Watersport (GWS)