wedstrijden

Agenda 2019

Datum

plaats

wedstrijd

13 en 14 april

Grou

Opening Watersport seizoen 2019

 4 en 5 mei

 Grou

Voorjaarswedstrijden Frisia

26 mei

Grou

KZV Oostergoo 'Oud Hout' wedstrijd

8,9,10 Jun

Grou

Pinkster 3 daagse

6 en 7 juli

Grou

KZV Oostergoo open wedstrijden

Zie facebook klasse

commissie

Grou/Prinsenhof

gezelligheidstocht (bij min 10 schouwen)

24 en 25 aug

De Veenhoop

Rond en Platbodem evenement

31 aug  en 1 sept

Langweer

Langweerder weekend

 7 en 8 sept

 Grou

Frisia Hardzeildagen

 14 en 15 sept

Grou

GWS Kampioenschapswedstrijd

21 en 22 sept

Grou

Jeugdzeilen, div schouwen nodig

28 en 29 sept

Hempens Teerns

Sylnocht klasse evenement

12 okt 

Grou

Grouster zeilmarathon

 

 

Opgave

voor opgave zie ook www.wedstrijdzeilkalender .nl  organiserende vereniging.

 

Jaarprijs

Het is een wisselprijs voor de stuurman van een G.W.S. – schouw die in een aantal op verschillende plaatsen gezeilde wedstrijden, het beste totaal resultaat behaalt. Het doel van deze wisselprijs is, te bevorderen dat stuurlieden van G.W.S. schouwen op meerdere plaatsen aan wedstrijden deelnemen.
De ‘Jaarprijs G.W.S. schouwen’ is, naar aanleiding van een voorstel van de heer K. Meter, in 1976 door de Vereniging ‘Grouwster Watersport’ ingesteld, en in 1977 voor het eerst verzeild.
Jaarprijs  G.W.S.-Schouwen
De eigenaar en de stuurman van de schouw moeten lid zijn van de G.W.S. en de schouw moet zijn geregistreerd en voorzien van een geldige meetbrief..Jaarprijsreglement G.W.S. Schouwen.

  1. Aan de jaarprijscompetitie kunnen uitsluitend geregistreerde G.W.S. schouwen deelnemen (Zie het klasse reglement ‘G.W.S. – schouwen’).
  2. Geldig voor de jaarprijscompetitie zijn uitsluitend die wedstrijden die zijn opgenomen in de jaarlijkse ‘wedstrijdkalender G.W.S. – jaarprijs’. Deze wordt voor aanvang van het zeilseizoen opgesteld door de klasse commissie van de vereniging G.W.S.
  3. Naast de eigenaar van de schouw (nodig voor de registratie) moet ook de stuurman lid zijn van de vereniging G.W.S.
  4. Voor de jaarprijs komen die stuurlieden in aanmerking die hebben deelgenomen aan een zo groot mogelijk aantal wedstrijden zoals vermeld onder punt 2, waarvan een wedstrijd verplicht moet worden gezeild tijdens de kampioenswedstrijden te Grou (de zaterdagmiddagwedstrijd).
  5. Bij alle wedstrijden voor het jaarprijsklassement zal de ‘Oostenrijkse puntentelling’ van toepassing zijn. In afwijking op de reglementen van de ‘Oostenrijkse puntentelling’ wordt hier onder deelnemen verstaan: niet het aantal aangemelde schouwen maar het aantal gestarte schouwen. Er moeten dus minimaal 4 schouwen starten.

Een wedstrijd zal eerst dan meetellen voor het jaarprijsklassement, als er minimaal 4 schouwen hebben

20170310-202802

GROUWSTER WATERSPORT

ADRESGEGEVENS

Grou
Fryslân
The Netherlands

BEL ONS

0566 - 622852

 


© 2019 Vereniging Grouwster Watersport (GWS)