wedstrijden

Agenda

Datum

plaats

wedstrijd

 14 en 15 apr

 Grou

 Voorjaarswedstrijden Frisia

 21 en 22 apr

Grou

Opening watersport seizoen

kin wol net wedstrijd

 5 en 6 mei

 Heeg

 GWS/Tjotter evenement

 19,20 en 21 mei

Grou

 GWS Pinkster 3 daagse

 2 juni

Grou

KZV Oostergoo 'Oud Hout' wedstrijd

 30 juni en 1 juli

Grou

KZV Oostergoo open wedstrijden

 25 en 26 aug

Oudega/De Veenhoop

Rond en Plat evenement

 1 en 2 sept

Langweer

Langweerder weekend'

 8 en 9 sept

 Grou

 Frisia Hardzeildagen

 15 en 16 sept

Grou

GWS Kampioenschapswedstrijd

21 en 22 sept

 

29 en 30 sept

Grou

 

Hempens/Teerns

Jeugdzeilen, div schouwn nodig

 

Sylnocht wedstrijdjes

 13 okt

Grou

Grouster zeilmarathon

 

 

Opgave

voor opgave zie www.wedstrijdzeilkalender .nl betreffende vereniging.

 

Jaarprijs

Het is een wisselprijs voor de stuurman van een G.W.S. – schouw die in een aantal op verschillende plaatsen gezeilde wedstrijden, het beste totaal resultaat behaalt. Het doel van deze wisselprijs is, te bevorderen dat stuurlieden van G.W.S. schouwen op meerdere plaatsen aan wedstrijden deelnemen.
De ‘Jaarprijs G.W.S. schouwen’ is, naar aanleiding van een voorstel van de heer K. Meter, in 1976 door de Vereniging ‘Grouwster Watersport’ ingesteld, en in 1977 voor het eerst verzeild.
Jaarprijs  G.W.S.-Schouwen
De eigenaar en de stuurman van de schouw moeten lid zijn van de G.W.S. en de schouw moet zijn geregistreerd en voorzien van een geldige meetbrief..Jaarprijsreglement G.W.S. Schouwen.

  1. Aan de jaarprijscompetitie kunnen uitsluitend geregistreerde G.W.S. schouwen deelnemen (Zie het klasse reglement ‘G.W.S. – schouwen’).
  2. Geldig voor de jaarprijscompetitie zijn uitsluitend die wedstrijden die zijn opgenomen in de jaarlijkse ‘wedstrijdkalender G.W.S. – jaarprijs’. Deze wordt voor aanvang van het zeilseizoen opgesteld door de klasse commissie van de vereniging G.W.S.
  3. Naast de eigenaar van de schouw (nodig voor de registratie) moet ook de stuurman lid zijn van de vereniging G.W.S.
  4. Voor de jaarprijs komen die stuurlieden in aanmerking die hebben deelgenomen aan een zo groot mogelijk aantal wedstrijden zoals vermeld onder punt 2, waarvan een wedstrijd verplicht moet worden gezeild tijdens de kampioenswedstrijden te Grou (de zaterdagmiddagwedstrijd).
  5. Bij alle wedstrijden voor het jaarprijsklassement zal de ‘Oostenrijkse puntentelling’ van toepassing zijn. In afwijking op de reglementen van de ‘Oostenrijkse puntentelling’ wordt hier onder deelnemen verstaan: niet het aantal aangemelde schouwen maar het aantal gestarte schouwen. Er moeten dus minimaal 4 schouwen starten.

Een wedstrijd zal eerst dan meetellen voor het jaarprijsklassement, als er minimaal 4 schouwen hebben

GROUWSTER WATERSPORT

ADRESGEGEVENS

Grou
Fryslân
The Netherlands

BEL ONS

0566 - 622852

 


© 2018 Vereniging Grouwster Watersport (GWS)