wedstrijden

Door GWS georganiseerde wedstrijden 2022

 

Dit jaar organiseert GWS, in samenwerking met K.W.V. Frisia, de Pinksterwedstrijden op 4 tot en met 5 juni. 

De septemberwedstrijden vinden plaats op 17 en 18 september. 

 

Zeilkalender 2022

Voor alle zeilwedstrijden 2022 

zeilen

 

Wedstrijdagenda GWS schouwen 2022

Datum

plaats

wedstrijd

4 & 5 juni

Grou

Pinkstertweedaagse 

org GWS

12 juni

Grou

Oud Hout KZV Oostergoo
25 juni

Terherne

Middag evenement WSV Onder Ons

2 & 3 juli 

Grou

Open wedstrijden KZV Oostergoo

26 t/m 28 aug

Langweer

Open wedstrijden Langweer weekend KWV Langweer

27 en 28 aug

Oudega/Wijde Ee

10e lustr. Rond-en platbodem evenm.

Comm. Zeilevenem. Dragten-Wijde Ee

10 & 11 sept

Grou

Hardzeildagen "merkezeilen" KWV Frisia

17 & 18 sept

Grou

GWS Kampioenschapswedstrijd

24 & 25 sept

Grou

Jeugdzeilen, div schouwen nodig

1 & 2 okt

Hempens/Teerns

Sylnocht klasse evenement

8 okt

Rondom Grou

Grouster zeilmarathon

.

 

Jaarprijs

Het is een wisselprijs voor de stuurman van een G.W.S. – schouw die in een aantal op verschillende plaatsen gezeilde wedstrijden, het beste totaal resultaat behaalt. Het doel van deze wisselprijs is, te bevorderen dat stuurlieden van G.W.S. schouwen op meerdere plaatsen aan wedstrijden deelnemen.
De ‘Jaarprijs G.W.S. schouwen’ is, naar aanleiding van een voorstel van de heer K. Meter, in 1976 door de Vereniging ‘Grouwster Watersport’ ingesteld, en in 1977 voor het eerst verzeild.
Jaarprijs  G.W.S.-Schouwen
De eigenaar en de stuurman van de schouw moeten lid zijn van de G.W.S. en de schouw moet zijn geregistreerd en voorzien van een geldige meetbrief..Jaarprijsreglement G.W.S. Schouwen.

  1. Aan de jaarprijscompetitie kunnen uitsluitend geregistreerde G.W.S. schouwen deelnemen (Zie het klasse reglement ‘G.W.S. – schouwen’).
  2. Geldig voor de jaarprijscompetitie zijn uitsluitend die wedstrijden die zijn opgenomen in de jaarlijkse ‘wedstrijdkalender G.W.S. – jaarprijs’. Deze wordt voor aanvang van het zeilseizoen opgesteld door de klasse commissie van de vereniging G.W.S.
  3. Naast de eigenaar van de schouw (nodig voor de registratie) moet ook de stuurman lid zijn van de vereniging G.W.S.
  4. Voor de jaarprijs komen die stuurlieden in aanmerking die hebben deelgenomen aan een zo groot mogelijk aantal wedstrijden zoals vermeld onder punt 2, waarvan een wedstrijd verplicht moet worden gezeild tijdens de kampioenswedstrijden te Grou (de zaterdagmiddagwedstrijd).
  5. Bij alle wedstrijden voor het jaarprijsklassement zal de ‘Oostenrijkse puntentelling’ van toepassing zijn. In afwijking op de reglementen van de ‘Oostenrijkse puntentelling’ wordt hier onder deelnemen verstaan: niet het aantal aangemelde schouwen maar het aantal gestarte schouwen. Er moeten dus minimaal 4 schouwen starten.

Een wedstrijd zal eerst dan meetellen voor het jaarprijsklassement, als er minimaal 4 schouwen hebben

20170310-202802

GROUWSTER WATERSPORT

Meersweg 2a

ADRESGEGEVENS

Grou
Fryslân
The Netherlands

BEL ONS

 


© 2022 Vereniging Grouwster Watersport (GWS)