wedstrijden

Wedstrijdagenda GWS schouwen 2021

Datum

plaats

wedstrijd

8,9 mei

Grou

Opening Watersport seizoen 2021, 

ivm Coronamaatreglingen afgelast.

1 & 2 mei

Grou

Voorjaarwedstrijden Frisia,  afgelast

22, 23, 24 mei 

Grou

Pinkster 3 daagse org. Frisia afgelast

3, 4 juli

Grou

KZV Oostergoo open wedstrijden

nb

Grou/Prinsenhof

gezelligheidstocht (bij min 10 schouwen)

21 & 22 aug

De Veenhoop

Rond en Platbodem evenement

28 & 29 aug

Langweer

Langweerder weekend

5 sept

Grou

KZV Oostergoo 'Oud Hout' wedstrijd

11 & 12 sept

Grou

Frisia najaarswedstrijd

18 & 19 sept

Grou

GWS Kampioenschapswedstrijd

24 & 25 sept

Grou

Jeugdzeilen, div schouwen nodig

2 & 3 okt

Zuiderburen, Leeuwarden

Sylnocht klasse evenement

 9 okt

Grou

Grouster zeilmarathon

Let op!!!!  ivm Corona maatregelen kunnen deze  data wijzigen en/of worden afgelast.

 

Zeilkalender 2021

Voor alle zeilwedstrijden 2021 

zeilen

 

Jaarprijs

Het is een wisselprijs voor de stuurman van een G.W.S. – schouw die in een aantal op verschillende plaatsen gezeilde wedstrijden, het beste totaal resultaat behaalt. Het doel van deze wisselprijs is, te bevorderen dat stuurlieden van G.W.S. schouwen op meerdere plaatsen aan wedstrijden deelnemen.
De ‘Jaarprijs G.W.S. schouwen’ is, naar aanleiding van een voorstel van de heer K. Meter, in 1976 door de Vereniging ‘Grouwster Watersport’ ingesteld, en in 1977 voor het eerst verzeild.
Jaarprijs  G.W.S.-Schouwen
De eigenaar en de stuurman van de schouw moeten lid zijn van de G.W.S. en de schouw moet zijn geregistreerd en voorzien van een geldige meetbrief..Jaarprijsreglement G.W.S. Schouwen.

  1. Aan de jaarprijscompetitie kunnen uitsluitend geregistreerde G.W.S. schouwen deelnemen (Zie het klasse reglement ‘G.W.S. – schouwen’).
  2. Geldig voor de jaarprijscompetitie zijn uitsluitend die wedstrijden die zijn opgenomen in de jaarlijkse ‘wedstrijdkalender G.W.S. – jaarprijs’. Deze wordt voor aanvang van het zeilseizoen opgesteld door de klasse commissie van de vereniging G.W.S.
  3. Naast de eigenaar van de schouw (nodig voor de registratie) moet ook de stuurman lid zijn van de vereniging G.W.S.
  4. Voor de jaarprijs komen die stuurlieden in aanmerking die hebben deelgenomen aan een zo groot mogelijk aantal wedstrijden zoals vermeld onder punt 2, waarvan een wedstrijd verplicht moet worden gezeild tijdens de kampioenswedstrijden te Grou (de zaterdagmiddagwedstrijd).
  5. Bij alle wedstrijden voor het jaarprijsklassement zal de ‘Oostenrijkse puntentelling’ van toepassing zijn. In afwijking op de reglementen van de ‘Oostenrijkse puntentelling’ wordt hier onder deelnemen verstaan: niet het aantal aangemelde schouwen maar het aantal gestarte schouwen. Er moeten dus minimaal 4 schouwen starten.

Een wedstrijd zal eerst dan meetellen voor het jaarprijsklassement, als er minimaal 4 schouwen hebben

20170310-202802

GROUWSTER WATERSPORT

Meersweg 2a

ADRESGEGEVENS

Grou
Fryslân
The Netherlands

BEL ONS

 


© 2022 Vereniging Grouwster Watersport (GWS)