wedstrijden

Door GWS georganiseerde wedstrijden 2024

 

  • In 2024 organiseren GWS en KWV Frisia de Pinksterwedstrijden op zaterdag 18 en zondag 19 mei 2023. GWS is dit jaar in de lead, maar we doen het gewoon samen..

Inschrijfformulier Pinkster Tweedaagse 18-19 mei

 

  • De GWS septemberwedstrijden, met o.a. de GWS Sshouwenkampioenschappen en een Valken-lustrum viering, vinden plaats op zaterdag 14 en zondag 15 september

  • In het weekend van 28-29 september zijn de afsluitende wedstrijden voor schouwen op de Tearnzer Wielen, georganiseerd door Sylnocht i.s.m. GWS.
     

Zeilkalender 2024

Voor alle zeilwedstrijden 2024

Wedstrijdkalender Watersportverbond

 

Wedstrijdagenda GWS schouwen 2024

GWS schouwen wedstrijdkalender 2024

27 en 28 april

Grou

Voorjaarswedstrijden KWV Frisia

09 t/m/ 12 mei

Grou

Opening Watersportseizoen

(geen wedstrijd)

18 en 19 mei

Grou

GWS/Frisia Pinkster 2-daagse

2 juni

Grou

‘Oud Hout’ KZV Oostergoo

2e of 4e weekend in juni Heeg Nog te bepalen

6 en 7 juli

Grou

Open wedstrijden KZV Oostergoo

24 en 25 augustus

Oudega/Wijde Ee

Ronde-en platbodems

 

31 augustus en 1 september

Langweer

Open wedstrijden Langw. Weekend

KWV Langweer

7 en 8 september

Grou

Hardzeildagen ‘ Merkesilen’ KWV Frisia

14 en 15 september

Grou

GWS kampioenschappen

21 september

Grou

Jeugdzeilen (schouwen nodig)

28 en 29 september

Hempens/Teerns

Sylnocht klasse evenement

 

Jaarprijs

Het is een wisselprijs voor de stuurman van een G.W.S. – schouw die in een aantal op verschillende plaatsen gezeilde wedstrijden, het beste totaal resultaat behaalt. Het doel van deze wisselprijs is, te bevorderen dat stuurlieden van G.W.S. schouwen op meerdere plaatsen aan wedstrijden deelnemen.
De ‘Jaarprijs G.W.S. schouwen’ is, naar aanleiding van een voorstel van de heer K. Meter, in 1976 door de Vereniging ‘Grouwster Watersport’ ingesteld, en in 1977 voor het eerst verzeild.
Jaarprijs  G.W.S.-Schouwen
De eigenaar en de stuurman van de schouw moeten lid zijn van de G.W.S. en de schouw moet zijn geregistreerd en voorzien van een geldige meetbrief..Jaarprijsreglement G.W.S. Schouwen.

  1. Aan de jaarprijscompetitie kunnen uitsluitend geregistreerde G.W.S. schouwen deelnemen (Zie het klasse reglement ‘G.W.S. – schouwen’).
  2. Geldig voor de jaarprijscompetitie zijn uitsluitend die wedstrijden die zijn opgenomen in de jaarlijkse ‘wedstrijdkalender G.W.S. – jaarprijs’. Deze wordt voor aanvang van het zeilseizoen opgesteld door de klasse commissie van de vereniging G.W.S.
  3. Naast de eigenaar van de schouw (nodig voor de registratie) moet ook de stuurman lid zijn van de vereniging G.W.S.
  4. Voor de jaarprijs komen die stuurlieden in aanmerking die hebben deelgenomen aan een zo groot mogelijk aantal wedstrijden zoals vermeld onder punt 2, waarvan een wedstrijd verplicht moet worden gezeild tijdens de kampioenswedstrijden te Grou (de zaterdagmiddagwedstrijd).
  5. Bij alle wedstrijden voor het jaarprijsklassement zal de ‘Oostenrijkse puntentelling’ van toepassing zijn. In afwijking op de reglementen van de ‘Oostenrijkse puntentelling’ wordt hier onder deelnemen verstaan: niet het aantal aangemelde schouwen maar het aantal gestarte schouwen. Er moeten dus minimaal 4 schouwen starten.

Een wedstrijd zal eerst dan meetellen voor het jaarprijsklassement, als er minimaal 4 schouwen hebben

20170310-202802

GROUWSTER WATERSPORT

Meersweg 2a

ADRESGEGEVENS

Grou
Fryslân
The Netherlands

BEL ONS

 


© 2024 Vereniging Grouwster Watersport (GWS)