GWS corona protocol wedstrijden 2020

coronaprotocol-bijlage

Corona-protocol GWS zeilwedstrijden 2020

27 augustus 2020

 

Inleiding

De GWS organiseert jaarlijks de september-zeilwedstrijden. Ook dit jaar doen we dat (alleen voor de klassen GWS en twaalfvoetsjollen). Hiervoor vraagt de GWS een vergunning aan bij de Provincie Fryslân.

 

De gemeente Leeuwarden kan eventueel additionele kaders opleggen waarbinnen onze wedstrijden dienen plaats te vinden. Onze wedstrijden worden dan ook altijd gezeild binnen de kaders van de Provincie Fryslân en gemeente Leeuwarden.

In dit document wordt toegelicht binnen welke kaders c.q. onder welke randvoorwaarden we de september-zeilwedstrijden mogen organiseren.

 

 

 

Algemene voorwaarden

De volgende algemene basisregels zijn nog steeds van kracht voor iedereen:

 1. voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
 2. heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 3. ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals:
 4. neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts
 5. en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 6. houd 1,5 meter afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten);
 7. vermijd drukte;
 8. was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
 9. schud geen handen.

LET OP!

 1. Zeilers hoeven tijdens de zeilwedstrijden onderling de 1,5 meter regel niet te hanteren.
 2. Na de zeilwedstrijden (op de wal) is de 1,5 meter regel wel van toepassing.
 3. De GWS is niet verantwoordelijk indien zeilers en bezoekers de 1,5 meter overtreden. De zeilers en bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor het hanteren en handhaven van de 1,5 meter regel.

Alle zeilers en bezoekers worden met klem opgeroepen om zich te houden aan de 1,5 meter regel.

 

Specifieke voorwaarden

1. Maximaal aantal deelnemers

Om grip te houden op de aantallen boten (we mogen de wedstrijd organiseren tot een maximaal aantal van 250 boten) en veilige omstandigheden kunnen alleen de klassen GWS schouw en Twaalfvoetsjol deelnemen aan de september-zeilwedstrijden.  

 

2. Er vindt geen palaver plaats

 

3. Trailerhelling en kranen

Deze faciliteiten kunnen gewoon worden gebruikt. De 1,5 meter regel dient wel nageleefd te worden. Zowel tot elkaar als tot de GWS vrijwilligers. Het kranen tijdens de zeilweekend is gratis.

 

Het Zeilcentrum zal tijdens het zeilweekend worden gebruikt als protest-/jurykamer. Hierdoor zijn we beter in staat om tijdens protesten de 1,5 meter regel na te leven. Zie voor nadere informatie over de protestbehandeling verderop in dit document.

4. Starttoren

De Starttoren is alleen toegankelijk voor vrijwilligers van de GWS. Voor informatie kunt u bellen naar 06 nummer in programmaboekje

Het toilet op het eiland zijn gesloten tijdens het gehele weekend voor alle zeilers & bezoekers.

5. Startschip

Op het startschip zal een zo beperkt mogelijke bezetting aanwezig zijn. Alleen leden van het GWS

wedstrijd comité en de GWS Stand-by mogen op het startschip komen. Het is zeilers en andere

belangstellenden niet toegestaan het startschip te betreden.

6. Rubberboten

In de rubberboten van de GWS zitten maximaal twee personen.

7. Protestbehandeling

Protestbehandelingen zullen in het Marit Bouwmeester zeilcentrum plaatsvinden, maar let op 1,5 meter.  

 

Voor de protestbehandelingen gelden de volgende regels.

 1. Boten die een protest willen indienen dienen hiervoor het online systeem van de GWS te

gebruiken. Er zullen geen papieren protestformulieren worden verstrekt.

 1. Partijen die betrokken zijn bij een protest dienen buiten te wachten.
 2. Partijen worden door het protest comité één voor één binnen geroepen via de reguliere ingang van het Zeilcentrum.
 3. Het is verplicht om in de protestkamers een mondkapje te dragen en handen te wassen bij

binnenkomst.

 1. De modelbootjes en/of voorwerpen die we voor een situatieschets gebruiken zullen na het gebruik worden ontsmet.
 2. Tijdens de protestbehandeling zijn toehoorders niet toegestaan.
 3. Alle instructies van het protest comité dienen door alle betrokken direct te worden opgevolgd.

 

8. Prijsuitreiking evenementen

Prijswinnaars worden gebeld door het bestuur. Zij krijgen de prijs uitgereikt op het Starteiland.  De prijsuitreiking vindt klasse voor klasse plaats. Alleen de prijswinnende schippers en hun bemanningsleden mogen aanwezig zijn bij de prijsuitreiking. (op 1,5meter).

 

9. Tot slot

De veiligheid en gezondheid van zowel deelnemers als vrijwilligers staat voorop tijdens onze

wedstrijden. Indien zich omstandigheden voordoen waardoor we dit niet goed kunnen borgen, dan

gaan we als GWS de desbetreffende wedstrijd of het evenement annuleren. Dit kan ook zijn indien we onvoldoende vrijwilligers krijgen voor evenementen, wanneer er een nieuwe uitbraak is van Corona of na aanscherping van de maatregelen door de Gemeente Leeuwarden, Provincie Fryslân of

Veiligheidsregio Fryslân.

 

Bovenstaand protocol zal ook door middel van een mededeling door de wedstrijdleider worden

gecommuniceerd in aanvulling op de wedstrijdbepalingen. Dit betekent dat het ook mogelijk is om

straffen aan deelnemers op te leggen indien het protocol niet wordt nageleefd.

 

Wij wensen alle deelnemers veel plezier en succes toe. Samen maken we er een mooi zeilweekend van!

 

Het GWS wedstrijdcomité

GROUWSTER WATERSPORT

Meersweg 2a

ADRESGEGEVENS

Grou
Fryslân
The Netherlands

BEL ONS

 


© 2024 Vereniging Grouwster Watersport (GWS)