GWS kiest nieuwe voorzitter

GWS kiest nieuwe voorzitter

Geplaatst op 01-04-2023  -  Categorie: Algemeen

Op de goed bezochte algemene ledenvergadering van de GWS op vrijdag 31 maart is Henk Vochteloo met algemene instemming gekozen tot de nieuwe voorzitter van de GWS. Hij volgt daarmee Eelke Boersma op die na zes jaar afscheid nam onder luid applaus als dankzegging. Op de foto de overdracht van Eelke nog met voorzitter's pet en Henk, die de pet ook heel goed blijkt te passen.

 

eelke-met-pet2

henk-met-pet

 

Overige Bestuurszaken

Op dezelfde vergadering werd Wiebe Anema tot Secretaris benoemd, en werd Havencommissaris Hendrik Jan de Wolf benoemd voor een 4e periode.

Verder was er het goede nieuws dat Jaap Rouwe weer beschikbaar is als havenmeester komende zomer. Tenslotte stemde Foppe Hoekstra in om de rol van wedstrijdcommissaris op zich te nemen vanuit de klasse-organisatie.

Financiële zaken
De Algemene Ledenvergadering verleende décharge aan het bestuur over 2022, op advies van de kas-commissie. Ook keurde de vergadering de begroting voor 2023 goed. Dit laatste betekent dat enkele bijdragen dit jaar verhoogd worden, als volgt:

- de contributie gaat van €33,00 naar €35,00;
- de ligplaatstarieven worden verhoogd met 5%. Dit in verband met de sterk gestegen bouwkosten;
- de aansluitkosten voor electra gaan van €30,00 naar €35,00 per jaar. Meerverbuik (boven de in het tarief inbegrepen KWh) wordt achteraf apart in rekening gebracht;
- het registratierecht voor de schouw blijft onveranderd €5,50.

Leden wordt nogmaals aangeraden hun elektrische aansluiting van een slot te voorzien, om oneigenlijk gebruik te voorkomen.

 

 

 

 

 

 


GROUWSTER WATERSPORT

Meersweg 2a

ADRESGEGEVENS

Grou
Fryslân
The Netherlands

BEL ONS

 


© 2024 Vereniging Grouwster Watersport (GWS)